NALOG O POVRATKU NESRPSKIH ČLANOVA SKUPŠTINE OPĆINE, ADMINISTRACIJE, POLICIJE, SUDSTVA I OSTALIH, U PREDRATNE DOMOVE U BRČKOM

U sukladnosti sa ovlastima meni danim prema Arbritražnoj odluci od 14. veljače 1997. godine; Dopunskoj odluci od 15. ožujka 1998. godine; u sukladnosti sa Aneksom 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP); Deklaraciji sa ministarskog sastanka Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održanog 9. lipnja 1998. godine u Luxembourgu, koja u stavku 56 navodi da «je od suštinskog značenja da se raseljeni općinski zvaničnici dobrovoljno vrate u općinu u kojoj obavljaju svoje dužnosti», te ovim izdajem sljedeći Nalog:

 

1. Općinska vlada Brčkog će, uz pomoć Ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske, poduzeti neophodne korake da omogući povratak svih nesrpskih općinskih zvaničnika i zaposlenih predratnim domovima. To se odnosi, ali ne isključivo, na općinske zvaničnike i zaposlene, na zastupnike u općinskoj Skupštini, članove policije, sudstva, administracije i prosvjetne radnike koji će biti zaposleni u osnovnim školama u Brodu i Omerbegovači. Općinska vlada će ili pomoći raseljenim osobama koja trenutačno žive u kućama nesrpskih zvaničnika i zaposlenih da se vrate svojim predratnim kućama, ili će im osigurati razumno prihvatljiv alternativni smještaj.

 

2. Značajan progres na povratku gore navedenih zvaničnika i zaposlenih bit će ostvaren do 30. studenog 1998. godine. Općinska vlada će mi podnijeti prelazno izvješće o progresu ne kasnije od 13. studenog 1998. godine. Tijekom prvog tjedna od prijema  izvješća, supervizor će sazvati i predsjedati sastankom u OHR-u Sjever, da bi se revidirao progres u ovom procesu povratka.

 

3. Zbog hitne prirode ovih slučajeva, i zbog same svrhe ovog Naloga, općinska vlada će raseljenim osobama dati ograničeni period od trideset (30) dana da isprazne kuće nesrpskih zvaničnika i zaposlenih navedenih u stavku jedan, kojima je odobren povratak od strane Povjerenstva za povratak. Svi ostali aspekti Procedure za povratak u Brčko od 24. travnja 1997. godine ostaju na snazi.

 

4. Ovaj Nalog ni na koji način ne opoziva moju čvrstu predanost da se raseljene osobe koje trenutačno legalno stanuju u Brčkom ne deložiraju, ukoliko na raspolaganju nemaju razumno prihvatljiv alternativni smještaj. Odgovornost za pronalaženje razumno prihvatljivog alternativnog smještaja za raseljene osobe i obitelji koje žive u kućama ili stanovima koji pripadaju nesrpskim općinskim zvaničnicima i zaposlenima, a na koje se odnosi ovaj Nalog, u potpunosti leži na općinskoj vladi.

 

5. Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

 

 

Robert W. Farrand

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

3. studenog 1998. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije