Nalog o povratku u neuseljenu imovinu u općini Brčko u Republici Srpskoj

Sukladno svojim ovlastima na temelju Arbitražne odluke od 14. veljače 1997. godine, Dopunske odluke od 15. ožujka 1998. godine, te sukladno Aneksu 7, članak I.1 Daytonskog mirovnog sporazuma koji kaže da «sve izbjeglice i raseljene osobe imaju pravo da se slobodno vrate u svoje domove», i člankom VII.1.B(4) Arbitražne odluke koji predviđa da supervizor treba da «uspostavi … program kojim će uspostaviti postupan i metodičan povratak prijašnjih stanovnika relevantne oblasti u njihove prijeratne domove», a s obzirom na sadašnji tok povratka, izdajem sljedeći Nalog:

 

1. Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srpskoj će u cijeloj oblasti pod supervizijom, počev od 18. rujna 1998, provesti kampanju javnog informiranja o mogućnostima i procedurama dvosmjernog povratka;

 

2. Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srpskoj će do 1. rujna 1998, a u konzultaciji s mojim uredom, sastaviti listu svih mjesnih zajednica u oblasti pod supervizijom, isključivši niže navedene zone povratka:

 

 • BROD
 • BRODUŠA
 • DIZDARUŠA
 • DONJE DUBRAVICE
 • DONJI RAHIĆ
 • DONJI VUKŠIĆ
 • GORICE
 • GORNJI VUKŠIĆ
 • KREPŠIĆ
 • LANIŠTA
 • LIPOVAC
 • MARKOVIĆ POLJE
 • OMERBEGOVAČA
 • RIJEKE
 • STARI RASADNIK
 • ULICE

 

Lista koju bude sastavio Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srpskoj bit će sačinjena po stupnju prioriteta za povratak sa naznačenim datumima za početak povratka;

 

3. Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srpskoj će do 18. rujna 1998. sačiniti inventar svih neuseljenih objekata u oblasti pod supervizijom za koje je Povjerenstvo za imovinsko-pravne zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba izdala prima facie obavijest, ne računajući objekte u zonama povratka naznačenim za isključenje u točki 2. Inventar će biti potpisan od strane gradonačelnika i oba njegova zamjenika;

 

4. U cilju stvaranja atmosfere za miran, postupan i metodičan povratak, kako je predviđeno Daytonskim mirovnim sporazumom, Aneks 7, multietnička policija u Brčkom sačinit će odgovarajuće planove sigurnosti za postojeće zone povratka navedene u točki 2, u roku od sedam dana od objavljivanja ovog naloga;

 

5. Multietnička policija u Brčkom će također sačiniti plan sigurnosti za svaku novu zonu povratka koju odredi Izvršni odbor općine Brčko u Republici Srpskoj, sedam kalendarskih dana prije dana povratka u određenu novu oblast; i

 

6. Svi planovi sigurnosti moraju biti odobreni od strane IPTF-a.

 

 

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

 

 

 

Robert W. Farrand

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

24. kolovoza 1998. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije