Nalog supervizora, 1998

Sukladno svojim ovlastima na temelju Privremene arbitražne odluke od 15. ožuka 1997. godine, Dopunske odluke od 15. ožujka 1998. godine i Daytonskog mirovnog sporazuma (Aneks 3), a kako bi se, u suradnji sa Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS), osiguralo provođenje slobodnih i pravičnih općih izbora u oblasti Brčko, ovim zabranjujem smjenjivanje izabranih ili imenovanih zvaničnika sa njihovih funkcija u općini, a zbog njihovog slobodno iskorištenog demokratskog prava da promjene političku stranku ili da u potpunosti prekinu svoju stranačku pripadnost.

 

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

13. srpnja 1998. godine

 

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije