Dopuna Naloga o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, a sukladno svojim ovlastima prema Odluci o privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. veljače 1997. godine, i sukladno mom Nalogu o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj izdatom 10. listopada 1997. godine, izdajem sljedeći Nalog:

1.    Sukladno gore navedenim odredbama, odlučio sam da imenujem:

a)    Gospodina Dragana Mihajlovića za predsjednika Osnovnog suda;

b)   Gospodina Jozu Anđića za potpredsjednika Osnovnog suda;

c)    Gospodina Irfana Selimovića za javnog tužitelja;

d)   Gospodina Slavu Lakića za zamjenika tužitelja;

e)    Gospodina Milenka Mihajlovića za predsjednika Suda za prekršaje;

f)     Gospodina Safeta Pizovića za suca Suda za prekršaje.

g)   (bit će imenovan)

Trećeg suca Suda za prekršaje imenovat ću u bliskoj budućnosti.

Imenovani dužnosnici prisustvovat će zvaničnoj ceremoniji u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, o čijem ću vas datumu naknadno izvijestiti nakon konzultacija sa predsjednikom Republike Srpske. U međuvremenu, sudski dužnosnici imaju mandat da preuzmu svoje dužnosti od dana izdavanja ovog Naloga.

2. Formirat će se radna skupina, koju će sačinjavati predsjednik i potpredsjednik Osnovnog suda, kao i drugi odgovarajući pojedinci. Zasjedanjima radne skupine predsjedavat će OHR, a ona će služiti kao forum za diskusiju o pitanjima koja se odnose na provedbu Naloga supervizora izdatog 10. listopada, kao i na sadašnju Dopunu tog Naloga. Radna skupina će održati svoje prvo zasjedanje u roku od jednog tjedna nakon izdavanja ovog Naloga. Sudjelovanje svih strana u radu radne skupine bit će obvezno.

Uz to, radne skupine za Javno tužiteljstvo i Sud za prekršaje bit će formirane u istom vremenskom roku.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah. Nepridržavanje ovog Naloga predstavljat će značajno kršenje obveza koje su strane preuzele prema Arbitražnoj odluci.

Robert W. Farrand

Supervizor za Brčko

5. prosinac1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije