AMANDMANI NA NALOGE SUPERVIZORA O NAPLATAMA NA MOSTOVIMA U BRČKOM

Dopunom i izmjenom Naloga supervizora od 30. kolovoza 1997. godine, Nalogom supervizora od 9. oktobra 1997. godine, lokalnoj policiji i carini Republike Srpske (RS) je zabranjeno naplaćivanje bilo kakvih taksi, bilo koje vrste, osobama koje vozilima ili pješice prelaze most u Brčkom u bilo kojem pravcu. Ovi nalozi se odnose i na putnički i na željeznički most u Brčkom.

 

Vlada Bosne i Hercegovine (BiH) je propisala «Zakon o carinskoj politici i tarifama» koji stupa na snagu 13. studenog 1997. godine, kojim se regulira jedinstvena politika naplate carinskih dadžbina na međunarodnim graničnim prijelazima BiH. Uz to su vlade Republike Srpske i Federacije postigle Sporazum o recipročnom sustavu depozita za tranzit visokotarifnih roba, kako bi se entitetima dozvolilo da naplaćuju carinske depozite sukladno zakonima BiH.

 

Stoga, stupajući na snagu danas, ovim mijenjam i dopunjujem gore navedene Naloge supervizora kako bih dozvolio carinicima Republike Srpske na mostovima u Brčkom da naplaćuju carine i carinske depozite kao što je dogovoreno između entiteta.

 

U slučaju da lokalna policija i carinski službenici Republike Srpske ne budu poštivali ovaj zakon BiH ili ako ga budu primjenjivali na diskriminatoran ili bespravan način, ja ću uzeti u obzir mjere kako bih spriječio takve diskriminatorne ili nezakonite radnje, uključivši i modifikaciju ovog naloga kako bih ponovno nametnuo zabranu naplaćivanja bilo kakvih taksi na ovim mostovima.

 

Ovaj nalog se odnosi samo na naplaćivanje carinskih depozita i naplaćivanje carina na mostovima. Naplaćivanje viza, cestarina ili drugih taksi je i dalje zabranjeno na mostovima. Policija Republike Srpske neće ni pod kakvim okolnostima naplaćivati bilo kakve takse na mostovima, niti će policija Republike Srpske pratiti ili pomagati carinske službenike Republike Srpske pri naplaćivanju gore navedenih carinskih dadžbina.

 

Ovaj nalog bit će istaknut na vidnom mjestu pored policijskog i carinskog graničnog prijelaza na putničkom mostu u Brčkom i na carinskom kontrolnom punktu na željezničkom mostu u Brčkom kako bi ga vidjeli svi putnici. Neisticanje ove obavijesti na navedeni način će samo po sebi predstavljati nezakonitu radnju koja će rezultirati proglašavanjem graničnog prijelaza ilegalnim kontrolnim punktom uz sve posljedice koje će iz toga proizaći.

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

13. studenog 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije