Dopuna Naloga o multietničkoj policiji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj izdatog 13. listopada 1997. godine

U svojstvu supervizora za Brčko izdajem sljedeći Nalog sukladno svojim ovlastima prema Odluci o prijelaznoj međunarodnoj superviziji na području Brčkog od 14. veljače 1997. godine i u sukladnosti sa mojim Nalogom o multietničkoj policiji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj od 13. listopada 1997. godine:

 

1. Kao što je već diskutirano sa vlastima Republike Srpske, ukupno 230 pripadnika policije djelovat će na području pod supervizijom. Ovaj broj od 230 pripadnika odnosit će se na svo osoblje unutar područja pod supervizijom koje obavlja policijske funkcije, ili koje ima ovlasti za provođenje zakona, bez obzira da li se oni zovu policijom ili ne, u sukladnosti sa stavkom četiri «Načela za restrukturiranje policije u Republici Srpskoj» od 16. rujna 1997. godine.

 

2. Sastav policijskih snaga, koji se temelji na sastavu stanovništva odraženom u registru birača i rezultatima općinskih izbora od 13. i 14. rujna 1997. godine, predstavljat će 52,2 % Srba (120 policajaca), 39,1 % Bošnjaka (90 policajaca) i 8,7 % Hrvata (20 policajaca).

 

3. Kao što je već navedeno u stavku četiri Naloga o multietničkoj policiji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj od 13. listopada 1997. godine, šef policije i njegovi/njeni zamjenici će, u suradnji i uz pristanak UN IPTF-a, izraditi kadrovski plan za policiju u Brčkom najkasnije 30 dana nakon njihovog imenovanja. Ovaj kadrovski plan uključivat će i način na koji će 230 pripadnika policije biti raspoređeno na području pod supervizijom, uključivši, ali ne i ograničavajući se na pripadnike uniformirane, prometne, istražne i pogranične policije, kao i pripadnike policije u sjedištu Centra javne sigurnosti ukoliko ostane na području pod supervizijom nakon 31. prosinca 1997. godine.

 

4. Kao što je već diskutirano sa vlastima Republike Srpske, svi građani Bosne i Hercegovine, koji su napunili ili su stariji od osamnaest godina, imaju pravo da podnesu molbu za prijem u Policiju u općini Brčko u Republici Srpskoj, a to će uraditi u sukladnosti sa smjernicama i procedurama sadržanim u «Načelima restruktuiranja policije u Republici Srpskoj» od 16. rujna 1997. godine. Svi prijavljeni kandidati koji budu potvrđeni od strane UN IPTF-a u sukladnosti sa tim smjernicama i procedurama formirat će skupinu kandidata iz koje će Šef policije i njegovi/njeni zamjenici izabrati pripadnike policijskih snaga za Brčko. Šef policije i njegovi/njeni zamjenici utvrdit će smjernice za ovaj proces izbora, u suradnji i uz pristanak UN IPTF-a.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

10. studenog 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije