Nalog o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, sukladno svojim ovlastima prema Odluci o privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. veljače 1997.godine, izdajem sljedeći nalog:

 

U članku VII.I.B(5) Odluke se predviđa da supervizor treba da izdaje odgovarajuće propise i naloge za unapređenje demokratske vlasti i multietničke uprave u Brčkom. U Zaključcima predsjedavajućeg Konferencije o provedbi Odluke o Brčkom, održane u Beču 7. ožujka 1997. godine i Političkoj deklaraciji Ministarske konferencije Upravnog odbora održane u Sintri 30. svibnja 1997. godine, se navodi da će se uspostava nove multietničke uprave u ovom području temeljiti na općinskim izborima zakazanim za 13. i 14. rujna 1997. godine, uključivši i sastav registra birača.

 

U sukladnosti sa ovim odlukama, sastav pravosudnih organa u Brčkom temeljit će se na

sljedećim odredbama i načelima:

 

1. Osnovni sud (u daljem tekstu: Sud) ima predsjednika i potpredsjednika, koji su različitih nacionalnosti.

 

2. Predsjednika i potpredsjednika Suda imenuje ili potvrđuje predsjednik Republike Srpske, u svojstvu predstavnika Republike Srpske kao strane u sporu oko Brčkog, u konzultaciji sa premijerom Republike Srpske i supervizorom, u roku od 30 dana nakon tehničke potvrde općinskih izbora od 13. i 14. rujna 1997. godine. Ukoliko predsjednik Republike Srpske ne imenuje predsjednika i potpredsjednika u datom vremenskom roku, imenovanje će izvršiti supervizor.

 

3. Sastav Suda odražava sastav stanovništva dijela općine Brčko u Republici Srpskoj, zasnovan na registru birača i izražen rezultatima općinskih izbora od 13. i 14. rujna 1997. godine. U tu svrhu, predsjednik i potpredsjednik Suda će, u suradnji sa supervizorom, utvrditi sistematizaciju radnih mjesta za Osnovni sud u Brčkom, koja će se provesti do 31. prosinca 1997. godine. Do tada će predsjednik Republike Srpske naimenovati ostale suce Suda u sukladnosti sa sistematizacijom i stavkom 2. ovog Naloga.

 

4. Općina Brčko ima javnog tužilja i zamjenika javnog tužitelja koji nisu iste nacionalnosti. Oni se imenuju u sukladnosti sa postupkom ustanovljenim u stavku 2. ovog Naloga. Javni tužitelj bit će drukčije nacionalnosti od predsjednika i potpredsjednika Osnovnog suda.

 

5. Sud za prekršaje općine Brčko ima trojicu sudaca koji su različite nacionalnosti, a koji se imenuju u sukladnosti sa stavkom 2. ovog Naloga.

 

6. Svatko ima pravo da ga zastupa odvjetnik kojeg izabere, koji je upisan u Odvjetničku komoru na teritoriju Bosne i Hercegovine.

 

Nepoštivanje ovog supervizorskog naloga predstavlja značajno kršenje obveza koje su Strane preuzele prema Arbitražnoj odluci.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

Brčko, 10. listopada, 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije