Nalog o multietničkoj upravi u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, sukladno svojim ovlastima prema Odluci o privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. veljače 1997. godine, izdajem sljedeći nalog:

 

Članak VII.I. B (5) Odluke predviđa da supervizor treba izdavati odgovarajuće propise i naloge za unapređenje demokratske vlasti i multietničke uprave u Brčkom. U Zaključcima predsjedavajućeg sa Konferencije o provedbi Odluke o Brčkom od 7. ožujka 1997. godine i Političkoj deklaraciji Ministarske konferencije Upravnog odbora u Sintri od 30. svibnja 1997. godine navodi se da će se uspostava nove multietničke uprave temeljiti na općinskim izborima zakazanim za 13. i 14. rujna 1997. godine, uključivši i sastav registra birača.

 

U sukladnosti sa ovim odlukama, uzimajući u obzir Pravila i propise Privremenog izbornog povjerenstva, posebice članak 235 (5), nova multietnička uprava bit će u Brčkom uspostavljena do 31. prosinca 1997. godine, polazeći osobito od sljedećih odredbi i načela:

 

1. Skupština općine Brčko imat će predsjednika, potpredsjednika i tajnika. Sva trojica će biti različitih nacionalnosti.

 

2. Skupština općine donosi odluke prostom većinom. Za odluke o pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa potrebna je kvalificirana većina, uk1jučivši glasove najmanje polovice od ukupnog broja članova Skupštine svake nacionalne skupine koja je u Skupštini zastupljena sa najmanje 5% mjesta. Vitalni nacionalni interesi, kao i uvjeti glasovanja definirani su Statutom općine Brčko.

 

3. Predsjednik Izvršnog odbora (gradonačelnik) općine Brčko imat će dva zamjenika. Predsjednik i potpredsjednici će, sva trojica, biti različitih nacionalnosti. Predsjednik i dva potpredsjednika bit će izabrani na osnivačkoj sjednici Skupštine općine najkasnije 30 dana nakon tehničke potvrde općinskih izbora od 13. i 14. rujna 1997. godine.

 

4. Predsjednik Izvršnog odbora predstavlja općinu Brčko, te rukovodi i upravlja njezinom općinskom upravom. U obavljanju njegovih dužnosti pomažu mu dva potpredsjednika, kao što je određeno općinskim Statutom.

 

5. Predsjednik i potpredsjednici Izvršnog odbora osiguravaju da sastav osoblja općinske uprave u Brčkom, kao i onih javnih službi koje finansira općina, odražava sastav stanovništva dijela općine Brčko u Republici Srpskoj, zasnovan na registru birača i izražen rezultatima općinskih izbora od 13. i 14. rujna 1997. godine. Nakon tehničke potvrde općinskih izbora, supervizor će izvijestiti Strane o točnoj proporciji koja će činiti osnov za sastav multietničke uprave u Brčkom. Prva faza provođenja odnosit će se na Izvršni odbor i njegove odjele. U tu svrhu, predsjednik i potpredsjednici će supervizoru dostaviti sveobuhvatnu sistematizaciju radnih mjesta u roku od 30 dana nakon njihovog izbora, a sistematizacija će biti provedena do 31. prosinca 1997. godine. Supervizor će, u sukladnosti sa odredbom VII.1.B (1) Arbitražne odluke, biti konačni autoritet za sva pitanja koja se odnose na provođenje multietničke uprave.

 

6. Tijekom perioda supervizije neće se raspisivati referendum.

 

Gore navedene odredbe i načela za multietničku upravu u Brčkom razrađeni su u priloženim amandmanima na Statut općine Brčko. Ovi amandmani stupaju na snagu odmah. Ostali postojeći općinski propisi, uključivši poslovnike, bit će usuglašeni sa izmijenjenim općinskim Statutom do 31. prosinca 1997. godine.

 

Nepoštivanje ovog supervizorskog naloga predstavlja značajno kršenje obveza koje su Strane preuzele prema Arbitražnoj odluci.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

Brčko, 10 listopada 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije