Nalog supervizora, 1997

 

Srpska pravoslavna crkva u Brčkom, na čelu sa ocem Slavkom Maksimovićem, je nastavila sa izgradnjom nove crkve 17. rujna ili oko tog datuma, na Merajama, dijelu grada Brčkog sa ranije većinskim muslimanskim stanovništvom. Na sastanku održanom 17. lipnja sa bivšim visokim predstavnikom, Carlom Bildtom i dole potpisanim, gradonačelnik Brčkog, Miodrag Pajić se složio da se zaustavi izgradnja ove crkve dok se ne postigne dogovor između srpske i muslimanske vjerske zajednice povodom izgradnje vjerskog objekta na Merajama.

 

Prema Daytonskom mirovnom sporazumu, izbjegle i raseljene osobe imaju pravo da se

vrate svojim predratnim domovima. Stoga izgradnja ove crkve ima ozbiljne implikacije za miran proces povratka. Kao supervizor za Brčko, odgovoran sam da provodim proces povratka na miran, postupan i metodičan način. Stoga nalažem da se dalja izgradnja Srpske pravoslavne crkve na Merajama odmah zaustavi. Ovaj nalog ostat će na snazi sve dok se ne uspostavi nova multietnička općinska administracija, kako bi se razmotrile društvene posljedice lokacije ove crkve u mjesnu zajednicu Meraje.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

19. rujna 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije