Nalog o sudjelovanju na sastancima šefova policije

Kao supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog u sukladnosti sa ovlastima meni datim po Odluci Prijelazne međunarodne supervizije za područje Brčko:

 

Članak VII. I. B. (3) (b) Odluke određuje da bi supervizor trebao surađivati sa IPTF -Međunarodnom policijom UN-a kako bi osigurao usluge s ciljem da «osiguraju da će sve

relevantne vlasti preuzeti normalne demokratske policijske funkcije i osiguravati bezbjednost svih građana Bosne i Hercegovine u okviru relevantnih područja».

 

Od 10. travnja policija Republike Srpske uporno odbija nazočiti nedeljnom zajedničkom sastanku šefova policije u Brčkom, koji organizira i kojim predsjeda IPTF. Taj sastanak je smišljen s ciljem da bude forum na kojemu će probleme u svezi za policijske poslove rješavati sva tri lokalna šefa policije. Kao rezultat nenazočnosti Republike Srpske nema suradnje između lokalnih policijskih snaga, i ostaju nerazriješene mnoge stvari oko kojih je neophodna suradnja.

 

Članak VII. I. B. (1) Arbitražne odluke određuje da «sve nadležne vlasti, uključivši sudstvo i policijsko osoblje, moraju poštivati i provoditi sve supervizorove odredbe i naloge».

 

Zbog toga je od danas nazočnost na nedeljnim zajedničkim sastancima šefova policije obvezna. Predstavnici na ovom sastanku moraju biti na položaju i imati ovlasti da donose odluke na tim sastancima. Svaki slučaj nenazočnosti od strane policije Republike Srpske u Brčkom bit će tretiran kao zaseban slučaj neusuglašenosti sa Arbitražnom odlukom.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

12. kolovoza 1997. godine

 

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije