Yearly Archives: 2009

Aneks I Naloga supervizora od 21. prosinca 2009. godine kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta Izmjena Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08), članak 12 mijenja se i glasi: „Članak 12 Entitetsko državljanstvo (1) Stanovnici Distrikta mogu biti državljani entiteta i Bosne i Hercegovine. (2) Stanovnici Distrikta imaju pravo

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36, 37 i 39 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Također sukladno

Posted in Nalozi supervizora

Aneks I Naloga supervizora od 21. prosinca 2009. godine kojimse donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine Amandman 1 U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08) u članku 22, dodaje se nova točka (j) koja glasi: “(j) pokretanje spora pred Ustavnim

Posted in Nalozi supervizora

Aneks Naloga supervizora o spomenicima od 21. prosinca 2009. godine Nalog supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Takođe sukladno stavu

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o spomenicima

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine («Konačna odluka») koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 8

Pismo za gosp. Buro

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Nalog supervizora kojim se imenuje gospođa Ljiljana Orendi za člana Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta i novčano kažnjavaju zastupnici Skupštine Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”); Posebno ističući

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se regulira status svih vodova i objekata za prijenos električne energije koji se nalaze u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Imajući posebno u

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se određenim privatnim zaštitarskim agencijama zabranjuje rad u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se ovlast za raspolaganje javnom imovinom prenosi na institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Posebice imajući

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije