Yearly Archives: 2008

Aneks naloga supervizora od 24.10. 2008. godine kojim se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta i kojim se rješava status Ureda koordinatora Brčko Distrikta u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1. U Zakonu o javnoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” broj: 19/07, 02/08), članak 33 mijenja se i glasi: „Članak 33 (Ured koordinatora za Distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine)

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta i kojim se rješava status Ureda koordinatora za Brčko Distrikt u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

U sukladnosti sa ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”); Pozivajući se na

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donose izmjene Naloga supervizora od 23. ožujka 2007. godine o urbanističkom planiranju kojim se poništavaju određene odluke koje je donijelo Žalbeno povjerenstvo,

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”); Ističući da je pravna sigurnost

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se novčano kažnjavaju članovi Vlade Brčko Distrikta i nalažu mjere koje će poduzeti Skupština Brčko Distrikta da bi se olakšalo usvajanje proračuna za fiskalnu 2009. godinu

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”); Imajući posebice

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 7

Pismo za gosp. Šeću Bećića

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Nalog supervizora o zaštiti slobode vjeroispovjesti u svezi sa održavanjem nastave vjeronauka i radnim statusom vjeroučitelja u javnim školama Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine i stavom 11. Aneksa Konačne odluke od 19. kolovoza 1999. godine koji je donio Arbitražni tribunal za spor oko

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta, Izborni zakon Brčko Distrikta, Poslovnik o radu Skupštine Brčko Distrikta i izmjene odgovarajućih propisa Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog; Također sukladno članku 9 Aneksa

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 6

Pismo za gosp. Đapu, gđu Majinović i gosp. Tomića

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Nalog supervizora kojim se gospodin Slobodan Katanić smjenjuje sa dužnosti u Policiji Brčko Distrikta

Koristeći se ovlastima koje su supervizoru za Brčko date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”) i ovlastima

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se gospodin Đorđe Popović smjenjuje sa dužnosti u Policiji Brčko Distrikta

Koristeći se ovlastima koje su supervizoru za Brčko date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”) i ovlastima

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije