Yearly Archives: 2008

Nalog supervizora kojim se osigurava neophodno financiranje socijalnih davanja i sudskih presuda

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Nadalje sukladno

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donosi izmjena Zakona o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Nadalje sukladno

Posted in Nalozi supervizora

ANEKS ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ZASTUPNICIMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Zakonu o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj: 29/04, 19/07, 2/08 i 17/08), u članku 15, stavak (2) mijenja se i glasi: ”(2) Prelazna novčana naknada bit će jednakog

Posted in Nalozi supervizora

Aneks Naloga supervizora od 23. prosinca 2008. godine o privremenom financiranju institucija Brčko Distrikta za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine

Tabelarni prikaz financijskih sredstava raspodijeljenih odjeljenjima i institucijama Brčko Distrikta Organizacijski kod Odjel i institucije Iznos u KM 10 Odjel za stručne i administrativne poslove 810.297,78 12 Odjel za javni registar 713.935,51 13 Odjel za zdravstvo 6.082.947,31 14 Odjel za

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o privremenom financiranju institucija Brčko Distrikta za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Nadalje sukladno

Posted in Nalozi supervizora

ANEKS ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH

Članak 1 U Zakonu o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 28/06, 29/06, 19/07 i 02/08) u članku 104, stavku (1), točka a) mijenja se i glasi: “a)

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donose izmjene Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

Skladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Nadalje sukladno

Posted in Nalozi supervizora

Aneks I Naloga supervizora od 24. listopada 2008. godine kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta kao i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1. U Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, broj: 17/08, u članku 1.6 iza riječi: “Distrikt” dodaju se riječi “u sukladnosti sa Izbornim zakonom BiH”. Članak 2. U članku 2.1, stavak

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta kao i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta

U skladu sa ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Članak 1. (Predmet) Ovim zakonom, u cilju sprječavanja sukoba interesa, propisuju se posebne obveze izabranih zvaničnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt) u obavljanju javne

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije