Yearly Archives: 2007

Nalog supervizora o naselju Ilićka

Koristeći se ovlastima koje su supervizoru za Brčko date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”) i ovlastima

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o privremenoj obustavi isplate plaća i svih naknada članovima Vlade Brčko Distrikta i zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske crte razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”); Imajući osobito u vidu ovlasti

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 5

Pismo za gosp. Đapu, gđu Majinović i gosp. Tomića

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Pismo br. 4

Pismo za gosp. Đapu, gđu Majinović, gosp. Tomića i gosp. Domića

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Pismo br. 3

Pismo gđi Korjenić

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Nalog supervizora o Izbornom povjerenstvu Brčko Distrikta i kojim se Skupštini Brčko Distrikta nalaže da imenuje nove članove Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 9. Aneksa Konačne odluke od 19. kolovoza 1999. godine koji je donio Arbitražni tribunal za spor oko

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 2

Pismo gosp. Buro

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

ANNEX IX

Zao nam je, ali ova stranica ne postoji na ovom jeziku

Posted in Nalozi supervizora

ZAKON O DIREKCIJI ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O DIREKCIJI ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE I OSNOVNE ODREDBE Članak 1. (Predmet zakona) Ovim Zakonom se uspostavlja Direkcija za financije Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Direkcija) i propisuje njeno osnivanje, organizacija, upravljanje i nadležnost. Članak

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 1

Pismo gđi Hodžić i gosp. Vozetiću i Zimonjiću

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije