Yearly Archives: 2006

Nalog supervizora kojim se kao zakon Brčko Distrikta donosi Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13 i 37  Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Imajući u vidu  stavke 13 i 67 Konačne odluke

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se kao zakoni Brčko Distrikta donose Zakon o javnoj imovini Brčko Distrikta BiH i Zakon o pravobraniteljstvu Brčko Distrikta BiH

Sukladno  ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13 i 37 Konačne odluke od 05. 03. 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Shodno stavku 12 Aneksa Konačne odluke od 18.

Posted in Nalozi supervizora

Prijelazni Nalog supervizora kojim se privremeno obustavlja sudski postupak prinudnog iseljenja Pavlović International Bank iz prostorija u gradu Brčko

Sukladno stavcima 8, 13 i 37 Konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog od 5. ožujka 1999. godine  koji daju ovlasti supervizoru za Brčko da obavlja mandat propisan Konačnom odlukom; Podsjećajući da je Rješenjem od 1.

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se nalaže restrukturiranje Odjela za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Podsjećajući na tekući proces reforme

Posted in Nalozi supervizora

Aneks naloga supervizora od 4. 8. 2006. godine koji predstavlja spisak zakona entiteta koji će biti preuzeti kao zakoni Brčko Distrikta i koje će institucije Distrikta implementirati od dana izdavanja ovog Naloga supervizora

1.        Zakon o proizvodnji i prodaji lijekova (Službeni glasnik RS, 19/01): poglavlja VIII i IX – Odjel za javnu sigurnost; sva druga poglavlja – Odjel za zdravstvo i ostale usluge 2.        Zakon o elektroenergetskoj inspekciji (Službeni glasnik RS, 12/93) – Odjel za

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu

Sukladno stavcima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog, kojima su supervizoru za Brčko date ovlasti da vrši mandat na

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o restrukturiranju Uprave prihoda Distrikta u okviru Vlade Distrikta koji uključuje i Petu dopunu Naloga supervizora od 8. ožujka 2000. godine o imenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

Sukladno stavcima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, i stavku 3 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine, i Dopunu Naloga supervizora

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o imenovanju članova privremenog povjerenstva za provedbu postupaka za zapošljavanje javnih službenika

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčko Distrikta; Pozivajući se na zaključke sa zajedničkog radnog

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se imenuju članovi Ureda Brčko Distrikta u Vijeću ministara

Sukladno ovlastima koja su mi data stavcima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u Brčko Distriktu; Podsjećajući na to da su 18.

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se imenuju dva člana Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta i kojim se vrše izmjene Zakona o Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta BiH

Sukladno ovlastima koje su mi date prema stavcima 8, 10,13, 36, 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u području Brčkog; Pozivajući se na članak 5, stavak 2,

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije