Yearly Archives: 2005

Nalog supervizora o izmjenama i dopunama Zakona o Policiji

Sukladno ovlastima  koje su mi date stavcima 8, 11, 13 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u Brčko Distriktu; Podsjećajući da Zakon o Policiji

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o prestrukturiranju uprave Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima  koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 36, 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Ističući da su efektivne, učinkovite,

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o obustavi usvajanja regulacijskih planova dok se ne usvoje izmjene i dopune urbanističkog plana za Brčko, Brčko Distrikt BiH

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 11, 13, 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. III 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Podsjećajući da Zakon o prostornom uređenju

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o izmjenama Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 37 i 38 Konačne arbitražne odluke za Brčko; Nadovezujući se na Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine, o proglašenju stupanja na snagu Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Nalog

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se dodjeljuje vršenje verifikacije potraživanja po osnovu stare devizne štednje u Brčko Distriktu BiH

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 37, 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5.3.1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčko; Naglašavajući da je pravo na imovinu

Posted in Nalozi supervizora

Treća Dopuna Naloga supervizora od 8. ožujka 2000. godine o naimenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

Sukladno stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine, i Dopunu Naloga supervizora

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se naglašava obveza pribavljanja odobrenja supervizora za raspolaganje javnom imovinom u Brčko Distriktu BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavcima 8, 10, 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, donesene od strane Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razdvajanja u oblasti Brčkog; U skladu sa stavkom 12

Posted in Nalozi supervizora

Druga dopuna Naloga supervizora od 8. ožujka 2000. godine o naimenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

Sukladno stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine, i Nalog supervizora od

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije