Yearly Archives: 2004

Nalog supervizora o suspenziji gospodina Esada Atića sa dužnosti šefa Odjela za obrazovanje u prijelaznoj Vladi Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi povjerene stavkom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 3 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine; Naglašavajući članak 11 Aneksa Konačne arbitražne odluke koji definira cilj stvaranja demokratskog multietničkog

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o poništavanju određenih amandmana na Zakon o financiranju političkih stranaka iz proračuna Brčko Distrikta BiH

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 11, 13, 36, 37 i 39 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog; Podržavajući  stavak 2 Aneksa Konačne odluke

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se odobrava da Vlada Brčko Distrikta utroši sredstva iz proračuna kapitalnih potreba za 2004. godinu

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 34 i 37 Konačne odluke od 5.3.1999. godine, i stavkom 8 B Aneksa Konačne odluke od 18.8.1999. godine, koje je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice  u oblasti

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o imenovanju Marije Janković na mjesto zastupnika u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno stavku 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine i stavku 2 Aneksa od 18. 8. 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 21.3.2000. godine kojim je osnovana prijelazna Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o delegiranju ovlasti u oblastima povratka i rekonstrukcije na Vladu i Skupštinu Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke od 5.3.1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice  u oblasti Brčkog; Pozivajući se na stavke 16 i 57 Konačne

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o delegiranju ovlasti u oblasti naobrazbe na Vladu i Skupštinu Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke od 5.3.1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice  u oblasti Brčkog; Pozivajući se na stavak 11 Aneksa Konačne odluke

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o izmjeni Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi povjerene stavkom 8, 10, 37 i 38 Konačne arbitražne odluke za Brčko; Podržavajući Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine o proglašenju stupanja na snagu Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; Naglašavajući važnost Statuta kao

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije