Yearly Archives: 2003

Nalog supervizora o naimenovanju Admira Nukovića na mjesto predstojnika Odjela za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj

Sukladno ovlastima koje su mi date stavkom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 3 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 12. studenog 2003. godine, kojim se opoziva

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o naimenovanju zastupnika Milana Tomića i Halila Ljuce u prijelaznu Skupštinu Brčko Distrikta BiH

Sukladno ovlastima koja su mi data stavkom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 2 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine; Kao rezultat upražnjenih zastupničkih mjesta u Skupštini nastalih nakon naimenovanja zastupnika Branka Damjanca

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o naimenovanju Branka Damjanca na funkciju gradonačelnika Brčko Distrikta BiH

Sukladno vlastima koje su mi date stavkom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 3 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine; Pozivajući se na nalog supervizora od 12. studenoga 2003. godine, kojim se opoziva

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o naimenovanju Ahmeta Derviševića na mjesto šefa Odjela za javnu sigurnost u prijelaznoj Vladi Brčko Distrikta BiH

Sukladno ovlastima koja su mi date prema stavku 37Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavku 3 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine; Nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o opozivu naimenovanja Siniše Kisića na mjesto gradonačelnika Brčko Distrikta BiH i Ismeta Dedeića na mjesto šefa Odjela za urbanizam, imovinske odnose i gospodarski razvoj

Sukladno ovlastima  koje su mi povjerene stavkom 37. Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 3. Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine; Pozivajući se  na Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine o naimenovanju Siniše

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o privatizaciji određene imovine banaka koja se nalazi u Brčko Distriktu

Sukladno ovlastima koja su mi data prema stavku 37 Konačne arbitražne odluke od 5.3.1999. godine; Nadovezujući se na Okvirni zakon o privatizaciji poduzeća i banaka u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 14/98) koji priznaje pravo entitetima da privatiziraju poduzeća i

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o usuglašavanju i zamjeni novih entitetskih zakona u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

Sukladno  ovlastima koje su mi date prema stavku 37 Konačne odluke; Sukladno stavcima 11 i 36 Konačne odluke i primjenjujući članke 1 i 9 Statuta Brčko Distrikta kojima je osnovan Brčko Distrikt kao jedinica samouprave na koju su entiteti prenijeli

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o javnoj dražbi i restruktuiranju u postupku privatizacije poduzeća u Brčko Distriktu BiH

Sukladno stavcima 37. i 43. Konačne Arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. godine i stavku 12. Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine; Nadovezujući se  na Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH od

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o imenovanju gospodina Kasima Delalića na mjesto šefa Odjela za javne poslove u prijelaznoj Vladi Brčko Distrikta BiH

Sukladno stavku 37. Konačne Arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavku 3. Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. ožujka 2000. godine o imenovanju gospodina Hameda Jerkovića na mjesto šefa

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o nadziđivanju stambenih i drugih javnih zgrada

Sukladno  stavcima 11 i 37 Konačne arbitražne odluke od 5.3.1999. godine, i stavku 3 Aneksa od 18.8.1999. godine; Obzirom da je Izvršni odbor Općine Brčko, Republika Srpska, dana 22.7.1999. godine donio Odluku o uvjetima, načinu i postupku nadziđivanja na zgradama

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije