Yearly Archives: 2002

Nalog supervizora o imenovanju zastupnika u prijelaznu Skupštinu Brčko Distrikta BiH

Sukladno  stavku 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. svibnja 1999. godine i stavku  2 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine; Pozivajući se  na Nalog supervizora od 21. svibnja 2000. godine o uspostavi prijelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o izuzeću vjerskih objekata i groblja iz imovine poduzeća koja se privatiziraju u Brčko Distriktu BiH

Sukladno stavku 37 Konačne arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. godine i stavku 12 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine; Unapređujući Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19. rujna 2001. godine

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o opozivu naimenovanja Mustafe Mujkanovića i Mirsada Islamovića u prijelaznoj Skupštini Brčko Distrikta

Sukladno stavku 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine i stavku 2 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 21. ožujka 2000. godine o naimenovanju članova prijelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPERVIZORA O NAČINU KORIŠTENJA MARKOVIĆEVIH DIONICA U PROCESU PRIVATIZACIJE U BRČKO DISTRIKTU

Sukladno stavcima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. godine, i stavkom 12 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine; Unapređujući  Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19. rujna

Posted in Nalozi supervizora

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Zakonu o javnoj imovini u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 28/06) u članku 8 stavak (1)

Posted in Nalozi supervizora

Dopuna Naloga supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

Sukladno člancima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. godine i članku 12 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine; Unapređujući Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19. rujna

Posted in Nalozi supervizora

Dopuna Naloga supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

U sukladnosti sa člancima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. i člankom 12 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine; Unapređujući Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala poduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19.

Posted in Nalozi supervizora

Izmjena Naloga supervizora o tržnici Arizona od 16. studenog 2000. godine

Sukladno stavcima 11 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, stavku 8 (A) i 12 Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine; Unapređujući Nalog supervizora o tržnici Arizona od 16. studenog 2000. godine i Nalog

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije