Yearly Archives: 2001

Nalog supervizora o naimenovanju članova pravosuđa Brčko Distrikta BiH

Sukladno stavcima 10 i 36 Konačne arbitražne odluke za Brčko, od 5. ožujka 1999. godine, stavkom 4 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine i člankom 27, stavkom 5 Zakona o pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPERVIZORA O KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA TRŽNICI ARIZONA

U sukladnosti sa stavcima 36 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko, od 5. ožujka 1999. godine, stavkom 3 Aneksa, od 18. kolovoza 1999. godine, te članovima 70 i 71 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; Unapređujući Nalog supervizora od

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije