Yearly Archives: 2000

NALOG SUPERVIZORA U SVEZI S TRŽNICOM ARIZONA

Sukladno stavku 37 Konačne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, stavku 8 (A) Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine; Nakon izražene namjere OHR-a, OESS-a, UN-a i SFOR-a da reguliraju trgovinske djelatnosti na tržnici Arizona do lipnja 2001. godine,

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPERVIZORA, 2000

U sukladnosti sa stavcima 10, 37, i 39 Konačne odluke od 8. ožujka 1999. godine, i članovima 70 i 71 Statuta za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, imenujem gospođu Jasnu Ćejvanović za sutkinju za prekršaje u Sudu za prekršaje u

Posted in Nalozi supervizora

Dopuna Naloga supervizora o financijskom sustavu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno stavcima 10, 39, i 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, stavkom 8 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine, stavkom 42 Statuta Brčko Distrikta, i uz konzultacije sa visokim predstavnikom, ovim izdajem sljedeću dopunu Naloga

Posted in Nalozi supervizora

DOPUNA NALOGA SUPERVIZORA O NAIMENOVANJU ČLANOVA PRIJELAZNE VLADE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Sukladno stavcima 10. i 39. Konačne arbitražne odluke za Brčko, od 5. ožujka 1999. godine, stavkom 3. Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine, i shodno mojem Nalogu o uspostavi prijelazne Skupštine Brčko Distrikta od 8. ožujka 2000. godine, ovim naimenujem

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPERVIZORA O FINANCIJSKOM SUSTAVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Sukladno stavcima 10, 39 i 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine; stavku 8 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine, kao i stavku 42 Statuta Brčko Distrikta, i uz konzultacije sa visokim predstavnikom, ovim izdajem Nalog

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPERVIZORA O USPOSTAVI PRIJELAZNE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

U sukladnosti sa Konačnom arbitražnom odlukom za Brčko od 5. ožujka 1999. godine; stavom 2 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine, i uz konzultacije sa visokim predstavnikom, ovim imenujem sljedeće osobe za zastupnike u prijelaznoj Skupštini Distrikta koji će obnašati

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPREVIZORA O IMENOVANJU ČLANOVA PRIJELAZNE VLADE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Sukladno stavovima 10 i 39 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, i stavom 3 Aneksa od 18. kolovoza 1999. godine, izdajem sljedeći Nalog: Dole navedene osobe su imenovane za članove Vlade Distrikta i svoje dužnosti će

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPERVIZORA O USPOSTAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Sukladno stavku 9 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. ožujka 1999. godine, i uz konzultacije sa visokim predstavnikom, ovim proglašavam stupanje na snagu Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Ovaj Nalog stupa na snagu odmah. Robert W. Farrand zamjenik

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o uspostavi policije Brčko Distrikta i imenovanju šefa policije i njegovih zamjenika

Sukladno ovlastima koje su mi povjerene Konačnom odlukom za Brčko, od 5. ožujka 1999. godine, i uz konzultacije sa visokim predstavnikom i Misijom Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, ovim uspostavljam policiju Brčko Distrikta i imenujem sljedeće osobe na mjesta

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije