Yearly Archives: 1998

Nalog o suspendovanju odbornika Općinskog vijeća Ravne – Brčko

U sukladnosti sa ovlastima koje su mi povjerene Arbitražnom odlukom od 14. veljače 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. ožujka 1998. godine (osobito stavak 24); imajući u vidu pismo ministra pravde Federacije Mate Tadića od 5. listopada 1998. godine, i moj Nalog

Posted in Nalozi supervizora

Druga dopuna Naloga o multietničkoj adminstraciji u dijelu Općine Brčko u Republici Srpskoj od 10. listopada 1997. godine

U sukladnosti sa ovlastima koje su mi povjerene Arbitražnom odlukom od 14. veljače 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. ožujka 1998. godine i članom XI Samoodrživih struktura Bonske konferencije o provedbi mira koja je održana 10. prosinca 1997. godine, izdajem

Posted in Nalozi supervizora

NALOG ZA RAVNE-BRČKO

Postupajući sukladno meni datim ovlastima iz Arbitražne odluke od 14. veljače 1997. godine (odlomak VII, dio I, stavak B), da pratim provedbu Daytonskog mirovnog sporazuma i jačam demokratske institucije u cijelom području Brčkog; poštivajući članak 42 Zakona Federacije o novim

Posted in Nalozi supervizora

NALOG O NERIJEŠENIM SLUČAJEVIMA ČLANA 17 ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE O KORIŠTENJU NAPUŠTENE IMOVINE, INTERNO RASELJENM GRAĐANIMA BRČKOG I SLUČAJEVIMA VIŠESTRUKOG ZAUZIMANJA STAMBENIH JEDINICA OD STRANE JEDNE OBITELJI

Sukladno ovlastima koje su mi date Arbitražnom odlukom od 14. veljače 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. ožujka 1998. godine; sukladno Aneksima 6 i 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), izdajem sljedeći Nalog:   1. Općinska vlada Brčkog će, koristeći

Posted in Nalozi supervizora

NALOG O POVRATKU NESRPSKIH ČLANOVA SKUPŠTINE OPĆINE, ADMINISTRACIJE, POLICIJE, SUDSTVA I OSTALIH, U PREDRATNE DOMOVE U BRČKOM

U sukladnosti sa ovlastima meni danim prema Arbritražnoj odluci od 14. veljače 1997. godine; Dopunskoj odluci od 15. ožujka 1998. godine; u sukladnosti sa Aneksom 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP); Deklaraciji sa ministarskog sastanka Upravnog odbora Vijeća za provedbu

Posted in Nalozi supervizora

NALOG O POVRATKU NESRPSKIH ČLANOVA SKUPŠTINE OPĆINE, ADMINISTRACIJE, POLICIJE, SUDSTVA I OSTALIH, U PREDRATNE DOMOVE U BRČKOM

U sukladnosti sa ovlastima meni danim prema Arbritražnoj odluci od 14. veljače 1997. godine; Dopunskoj odluci od 15. ožujka 1998. godine; u sukladnosti sa Aneksom 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP); Deklaraciji sa ministarskog sastanka Upravnog odbora vijeća za

Posted in Nalozi supervizora

NALOG O NERIJEŠENIM SLUČAJEVIMA ČLANA 17 ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE O KORIŠTENJU NAPUŠTENE IMOVINE, INTERNO RASELJENIM GRAĐANIMA BRČKOG I SLUČAJEVIMA VIŠESTRUKOG ZAUZIMANJA STAMBENIH JEDINICA OD STRANE JEDNE OBITELJI

U sukladnosti sa ovlastima koje su meni date Arbitražnom odlukom od 14. veljače 1997. godine; Dopunskom odlukom od 15. ožujka 1998. godine; u sukladnosti sa Aneksima 6 i 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), izdajem sljedeći Nalog: 1. Općinska

Posted in Nalozi supervizora

Nalog o povratku u neuseljenu imovinu u općini Brčko u Republici Srpskoj

Sukladno svojim ovlastima na temelju Arbitražne odluke od 14. veljače 1997. godine, Dopunske odluke od 15. ožujka 1998. godine, te sukladno Aneksu 7, članak I.1 Daytonskog mirovnog sporazuma koji kaže da «sve izbjeglice i raseljene osobe imaju pravo da se

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora, 1998

Sukladno svojim ovlastima na temelju Privremene arbitražne odluke od 15. ožuka 1997. godine, Dopunske odluke od 15. ožujka 1998. godine i Daytonskog mirovnog sporazuma (Aneks 3), a kako bi se, u suradnji sa Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS),

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije