Yearly Archives: 1997

Nalog supervizora, 1997

  Srpska pravoslavna crkva u Brčkom, na čelu sa ocem Slavkom Maksimovićem, je nastavila sa izgradnjom nove crkve 17. rujna ili oko tog datuma, na Merajama, dijelu grada Brčkog sa ranije većinskim muslimanskim stanovništvom. Na sastanku održanom 17. lipnja sa

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora, 1997

Izviješten sam da policijske vlasti Republike Srpske na drumskom mostu u Brčkom naplaćuju taksu za prelazak vozila preko mosta iz pravca Hrvatske. Izdavanje viza i naplata takse od strane entitetske policije RS je nezakonita. Nakon konzultacija sa zapovjednikom SFOR-a i

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora, 1997

Izviješten sam da Policijske vlasti Republike Srpske na drumskom mostu u Brčkom naplaćuju taksu za prelazak vozila preko mosta iz pravca Hrvatske. Izdavanje viza i naplata takse od strane entitetske policije RS je nezakonita. Poslije konzultacija sa komandantom SFOR-a i

Posted in Nalozi supervizora

Nalog u svezi Procedure za povratak u Brčko

Kao supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog sukladno ovlastima meni datim po Odluci Prijelazne međunarodne supervizije za područje Brčko.   Članak VII. I. B. (4) Odluke određuje da bi «supervizor trebao utemeljiti program kojim bi utjecao na metodičan i postupan

Posted in Nalozi supervizora

Nalog o sudjelovanju na sastancima šefova policije

Kao supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog u sukladnosti sa ovlastima meni datim po Odluci Prijelazne međunarodne supervizije za područje Brčko:   Članak VII. I. B. (3) (b) Odluke određuje da bi supervizor trebao surađivati sa IPTF -Međunarodnom policijom UN-a

Posted in Nalozi supervizora

NALOG ZA OSOBNE ISKAZNICE POVRATNIKA U BRČKO

  Dana 12. kolovoza 1997. godine, supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog u sukladnosti sa ovlastima meni datim po Odluci Prijelazne međunarodne supervizije za područje Brčko.   Povratnici u općinu Brčko, na teritoriju Republike Srpske, moraju posjedovati važeću osobnu iskaznicu.

Posted in Nalozi supervizora

Nalog u svezi Procedure za povratak u Brčko

Kao supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog sukladno ovlastima meni datim po Odluci Prijelazne međunarodne supervizije za područje Brčko.   Članak VII. I. B. (4) Odluke određuje da bi «supervizor trebao utemeljiti program kojim bi utjecao na metodičan i postupan

Posted in Nalozi supervizora

Nalog o sudjelovanju na sastancima šefova policije

Kao supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog u sukladnosti sa ovlastima meni datim po Odluci Prijelazne međunarodne supervizije za područje Brčko:   Članak VII. I. B. (3) (b) Odluke određuje da bi supervizor trebao surađivati sa IPTF -Međunarodnom policijom UN-a

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije