Yearly Archives: 1997

Druga dopuna Naloga o Sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

  U svojstvu supervizora za Brčko, u sukladnosti sa svojim ovlastima prema Odluci o privremenoj međunarodnoj superviziji za područje Brčkog od 14. veljače 1997. godine, i mog Naloga o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj od 10. listopada

Posted in Nalozi supervizora

Dopuna Naloga o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, a sukladno svojim ovlastima prema Odluci o privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. veljače 1997. godine, i sukladno mom Nalogu o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj izdatom 10. listopada 1997.

Posted in Nalozi supervizora

NALOG O PRIVATIZACIJI

Visoki predstavnik i međunarodna zajednica su zatražili od vlasti Republike Srpske (RS) da odlože provođenje programa privatizacije u Republici Srpskoj, kako bi se osigurala međunarodna pomoć čime bi se ovaj proces učinio vjerodostojnim i vodio ka uspješnom prelazu na slobodnu

Posted in Nalozi supervizora

Naloga o multietničkoj administraciji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj izdatog 10. listopada 1997. godine

U svojstvu supervizora za Brčko izdajem sljedeći Nalog, sukladno svojim ovlastima prema Odluci o prijelaznoj međunarodnoj superviziji na području Brčkog od 14. veljače 1997. godine i u sukladnosti sa mojim Nalogom o multietničkoj administraciji u dijelu općine Brčko u Republici

Posted in Nalozi supervizora

AMANDMANI NA NALOGE SUPERVIZORA O NAPLATAMA NA MOSTOVIMA U BRČKOM

Dopunom i izmjenom Naloga supervizora od 30. kolovoza 1997. godine, Nalogom supervizora od 9. oktobra 1997. godine, lokalnoj policiji i carini Republike Srpske (RS) je zabranjeno naplaćivanje bilo kakvih taksi, bilo koje vrste, osobama koje vozilima ili pješice prelaze most

Posted in Nalozi supervizora

Dopuna Naloga o multietničkoj policiji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj izdatog 13. listopada 1997. godine

U svojstvu supervizora za Brčko izdajem sljedeći Nalog sukladno svojim ovlastima prema Odluci o prijelaznoj međunarodnoj superviziji na području Brčkog od 14. veljače 1997. godine i u sukladnosti sa mojim Nalogom o multietničkoj policiji u dijelu općine Brčko u Republici

Posted in Nalozi supervizora

Nalog o multietničkoj policiji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, u sukladnosti sa svojim ovlastima, prema Odluci o Privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. veljače 1997. godine, izdajem sljedeći Nalog:   U članku VII.I.B(3) Odluke se predviđa da supervizor treba da koordinira sa

Posted in Nalozi supervizora

Nalog o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, sukladno svojim ovlastima prema Odluci o privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. veljače 1997.godine, izdajem sljedeći nalog:   U članku VII.I.B(5) Odluke se predviđa da supervizor treba da izdaje odgovarajuće propise i naloge

Posted in Nalozi supervizora

Nalog o multietničkoj upravi u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, sukladno svojim ovlastima prema Odluci o privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. veljače 1997. godine, izdajem sljedeći nalog:   Članak VII.I. B (5) Odluke predviđa da supervizor treba izdavati odgovarajuće propise i naloge

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora, 1997

Nalogom supervizora od 30. kolovoza 1997. godine, vlastima Republike Srpske je zabranjeno naplaćivanje viza i cestarina na putničkom mostu u Brčkom. Ovim nalogom se taj nalog dopunjava kako bi se isključilo i naplaćivanje bilo kakvih taksi, bilo koje vrste, osobama

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije