Blog Archives

Obavijest o Odluci supervizora da ukine zabranu izrečenu Slobodanu Kataniću Nalogom supervizora od 15. veljače 2008. godine

Ne dovodeći u pitanje odluku supervizora za Brčko Distrikt da suspenduje svoje funkcije od 31. kolovoza 2012. godine, koju je podržao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na svom zasjedanju održanom 23. svibnja 2012. godine;   Imajući u vidu Nalog

Posted in Nalozi supervizora

Obavijest o Odluci supervizora da ukine zabranu izrečenu Ismetu Dedeiću Nalogom supervizora od 23. ožujka 2007. godine

Ne dovodeći u pitanje odluku supervizora za Brčko Distrikt da suspendira svoje funkcije od 31. kolovoza 2012. godine, koju je podržao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na svom zasjedanju održanom 23. svibnja 2012. godine; Imajući u vidu Nalog supervizora

Posted in Nalozi supervizora

Obavijest o Odluci supervizora da ukine zabranu izrečenu Đorđu Popoviću Nalogom supervizora od 15. veljače 2008. godine

Ne dovodeći u pitanje odluku supervizora za Brčko Distrikt da suspendira svoje funkcije od 31. kolovoza 2012. godine, koju je podržao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na svom zasjedanju održanom 23. svibnja 2012. godine; Imajući u vidu Nalog supervizora

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se produžava mandat Neovisnog odbora za izbor, imenovanje i praćenje rada voditelja policije i obvezuje Skupština Brčko Distrikta da izmijeni Zakon o policiji Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine i stavka 9 Aneksa Konačne odluke od 19. kolovoza 1999. godine koje je donio Arbitražni tribunal za spor oko

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 9

Pismo za gđu Jovanović

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Nalog supervizora o subvencioniranju troškova snabdijevanja Brčko Distrikta električnom energijom u periodu od 01. srpnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine

Suklado ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Također sukladno stavku

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donose Zakon o postupku ocjene usuglašenosti pravnih akata Brčko Distrikta BiH i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobraniteljstvu Brčko Distrikta BiH kako ih je pripremilo Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrika i kojim se donose dopune Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine kako ih je pripremila Stručna služba Skupštine Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Također sukladno stavku

Posted in Nalozi supervizora

Aneks I Naloga supervizora od 21. prosinca 2009. godine kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta Izmjena Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08), članak 12 mijenja se i glasi: „Članak 12 Entitetsko državljanstvo (1) Stanovnici Distrikta mogu biti državljani entiteta i Bosne i Hercegovine. (2) Stanovnici Distrikta imaju pravo

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36, 37 i 39 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”); Također sukladno

Posted in Nalozi supervizora

Aneks I Naloga supervizora od 21. prosinca 2009. godine kojimse donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine Amandman 1 U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08) u članku 22, dodaje se nova točka (j) koja glasi: “(j) pokretanje spora pred Ustavnim

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije