Yearly Archives: 2008

Анекс Налога супервизора од 24.10. 2008. године којим се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о јавној управи Брчко Дистрикта и којим се рјешава статус Канцеларије координатора Брчко Дистрикта у Савјету министара Босне и Херцеговине Закон и измјенама и допунама Закона о јавној управи Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1. У Закону о јавној управи Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” број: 19/07, 02/08), члан 33 мијења се и гласи: „Члан 33 (Канцеларија координатора за Дистрикт при Савјету министара Босне и Херцеговине)

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о јавној управи Брчко Дистрикта и којим се рјешава статус Канцеларије координатора за Брчко Дистрикт у Савјету министара Босне и Херцеговине

први замјеник високог представника У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке, од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се доносе измјене Налога супервизора од 23. марта 2007. године о урбанистичком планирању којим се поништавају одређене одлуке које је донијела Апелациона комисија, поново стављају на снагу одређене урбанистичке сагласности, разрјешавају са дужности одређени званичници Владе Дистрикта, налажу одређене измјене прописа о урбанистичком планирању у Дистрикту и намећу одређене измјене закона у вези са радом Апелационе комисије

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке, од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”); Истичући да је

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се новчано кажњавају чланови Владе Брчко Дистрикта и налажу мјере које ће предузети Скупштина Брчко Дистрикта да би се олакшало усвајање буџета

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”);

Posted in Налози супервизора

Писмо бр. 7

Писмо за госп. Шећу Бећића

Posted in Писма с правним дејством

Налог супервизора о заштити слободе вјероисповјести у вези са одржавањем наставе вјеронауке и радним статусом вјероучитеља у јавним школама Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 11. Анекса Коначне одлуке од 19. августа 1999. године који је донио Арбитражни трибунал за

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се доносе измјене Статута Брчко Дистрикта, Изборни закон Брчко Дистрикта, Пословник о раду Скупштине Брчко Дистрикта и измјене одговарајућих прописа Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког; Такође у складу

Posted in Налози супервизора

Писмо бр. 6

Писмо за госп. Ђапу, гђу Мајиновић и госп. Томића

Posted in Писма с правним дејством

Налог супервизора којим се господин Ђорђе Поповић смјењује са дужности у Полицији Брчко Дистрикта

Користећи се овлаштењима која су супервизору за Брчко дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке, од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”) и овлашћењима

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се господин Слободан Катанић смјењује са дужности у Полицији Брчко Дистрикта

Користећи се овлаштењима која су супервизору за Брчко дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке, од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”) и овлашћењима

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije