Yearly Archives: 2007

ЗАКОН О ЈАВНОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

З А К О Н О ЈАВНОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Предмет) Овим законом утврђују се основе јавне управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикта) које се односе на оснивање,

Posted in Налози супервизора

ЗАКОН О КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ

ЗАКОН О КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Садржај закона) Овим законом се уређују опште надлежности и овлаштења Канцеларије за правну помоћ Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Канцеларија), дужности и одговорности директора, адвоката, службеника

Posted in Налози супервизора

ЗАКОН О ПРАВОСУДНОЈ КОМИСИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН О ПРАВОСУДНОЈ КОМИСИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Предмет) (1) Правосудна комисија Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија)обезбјеђује независно и непристрасно Судство Дистрикта, Тужилаштво Дистрикта, Правобранилаштво Дистрикта и Канцеларију за правну

Posted in Налози супервизора

ЗАКОН О ТУЖИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН О ТУЖИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Садржај закона) Овим законом се уређују опште надлежности и овлаштења Тужилаштва Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Тужилаштво Дистрикта), дужности и одговорности тужилаца, службеника и

Posted in Налози супервизора

ЗАКОН О СУДОВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН О СУДОВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Садржај закона) Овим законом се уређују опште надлежности, организација судова, унутрашња организација, надлежност, изузеће судија и службеника, јавност рада, финансирање судова и друга питања од значаја за

Posted in Налози супервизора

Анекс IX

У Припреми…

Posted in Uncategorized

Анекс VIII

У Припреми…

Posted in Uncategorized

Анекс VII

У Припреми…

Posted in Uncategorized

Анекс VI

У Припреми…

Posted in Uncategorized

Анекс V

У Припреми…

Posted in Uncategorized

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije