Yearly Archives: 2006

Налог супервизора у вези са неправилностима у поступцима запошљавања јавних службеника

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у Брчко Дистрикту; Позивајући се на поглавље

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о забрани исплате одређених додатака на плату јавним службеницима

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког; Вјерујући да реформа јавне управе која

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се на подручју Брчко Дистрикта ставља ван снаге Закон Социјалистичке Републике БиХ о грађевинском земљишту из 1986. године, којим се такође ставља ван снаге дио члана 60 Закона о просторном уређењу Брчко Дистрикта из 2003. године и којим се такође укида Одлука градоначелника о износу накнаде за уређење грађевинског земљишта

  У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 36 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. 3. 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког; Наглашавајући да

Posted in Налози супервизора

Четврта допуна Налога супервизора од 8. марта 2000. године о именовању директора Управе прихода Дистрикта

У складу са ставовима 10 и 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, и ставом 3 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године; Позивајући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године, и Допуну

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije