Yearly Archives: 2003

Nalog supervizora o imenovanju Mustafe Sinanagića za poslanika u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta

U skladu sa stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 2 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine; Pozivajući se na Nalog supervizora od 21. marta 2000. godine o imenovanju članova prelazne Skupštine Brčko

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o imenovanju gospodina Milenka Miličevića na radno mjesto šefa Policije Brčko Distrikta

U skladu sa stavom 36(d), 37 i 39 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 6 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine; U smislu člana 34 i 60 Statuta Brčko Distrikta; Pozivajući se na ostavku

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije